Religioner i Mesoamerika

DSpace Repository

Religioner i Mesoamerika

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, book review
Title Religioner i Mesoamerika
Author Liljefors Persson, Bodil
Date 2016
Swedish abstract
Recension av boken Indianska religioner av Daniel Andersson. Den behandlar olika religioner i främst Mexiko och erbjuder läsaren en berättarglädje där en enorm mängd fakta möter mångfacetterade trosföreställningar i såväl det äldre Mexiko som i samtidens Mexiko.
Publisher Förbundet Kristen Humanism
Host/Issue Kristen Humanism;
Volume 78
ISSN 2001-7421
Pages 139-140
Language swe (iso)
Subject recension
Mesoamerika
religioner
mexiko
azteker
maya
huichol
yaqi
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/21784 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics