Samhällsgränser : ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö

DSpace Repository

Samhällsgränser : ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Samhällsgränser : ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö
Author Stigendal, Mikael
Date 2016
Swedish abstract
Hur ska man förstå det samhälle som gör att vissa hamnar utanför, och förklara varför de gör det? Vilka är denna samhällsutvecklings drivkrafter? Är det möjligt att utveckla ett anständigt liv utan klyftor i en storstad – och i så fall hur? Det här är några av de frågor författaren ger sig i kast med. Boken tar sin utgångspunkt i ungdomars stenkastning mot brandmän och författaren ser det som att de kastar sten mot samhället. Genom att analysera de senaste decenniernas ekonomiska och politiska förändringar, dessutom i ett internationellt komparativt perspektiv, visar författaren hur villkoren för delaktighet i samhället har skärpts. Samhället har därigenom utvecklats till ett innanförskap med gränser som sammanfaller med segregationen i städerna. Dessa nya samhällsgränser i städerna utgör en förutsättning för att dagens samhälle ska kunna hänga ihop. Detta går dock att förändra och i den avslutande delen av boken pekar författaren på möjliga lösningar för en annan samhällsutveckling.
Publisher Liber
ISBN 978-91-47-11193-0
Pages 446
Language swe (iso)
Subject Integration
Segregation
Utanförskap
Innanförskap
Kulturell politisk ekonomi
Kritisk realism
Interaktiv forskning
Malmö
Kunskapsallianser
Tillväxtmodeller
Välfärdsregimer
Ojämlikhet
Prekariatet
Storstadspolitik
Nyliberalism
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21811 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-47-11193-0 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics