Hur är det i praktiken? : lärare utforskar ämnet idrott och hälsa

DSpace Repository

Hur är det i praktiken? : lärare utforskar ämnet idrott och hälsa

Details

View linked OA full text: Icon Overview of item record
Publication Book, editor
Title Hur är det i praktiken? : lärare utforskar ämnet idrott och hälsa
Editor Larsson, Håkan ; Lundvall, Suzanne ; Meckbach, Jane ; Peterson, Tomas ; Quennerstedt, Mikael
Date 2016
English abstract
This is an anthology on practice-related research in the subject Physical Education and Health in Sweden.
Swedish abstract
Detta är en antologi om praxis-relaterad forskning on skolämnet Idrott och hälsa i Sverige. Vad ska elever lära sig i idrott och hälsa? Hur lägger man upp undervisning som stödjer alla elever i deras lärande? Hur kan lärare göra likvärdiga bedömningar av elevers kunskaper? Detta är några av de frågor som behandlas i denna bok. Boken sammanfattar den forskning som genomförts inom Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD). FIHD startade år 2011 som ett led i den statliga satsningen Lärarlyftet, där särskilda medel avsattes för genomförandet av forskarskolor för lärare och förskollärare. Deltagarna i FIHD är alla verksamma lärare i idrott och hälsa. I denna bok presenterar de översiktligt resultat och slutsatser från sina olika forskningsprojekt. Kapitlen behandlar aktuella teman som lärande, hälsa, etnicitet och genus samt betyg och bedömning i idrott och hälsa.
Link http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A909606&dswid=-7448 .Icon
Publisher Gymnastik- och idrottshögskolan
ISBN 978-91-980862-8-7
Pages 140
Language swe (iso)
Subject Physical Education and Health
Praxis-based research
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21816 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics