SALT – Science and Literacy Teaching

DSpace Repository

SALT – Science and Literacy Teaching

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title SALT – Science and Literacy Teaching
Author Olander, Clas
Date 2016
Swedish abstract
SALT är ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet (2015-2018) som rör språk- och kunskapsutveckling inom högstadiets naturvetenskapliga ämnen med speciellt fokus på flerspråkiga klassrum. Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Malmö högskola och Göteborgs universitet, med forskare som representerar naturvetenskapernas didaktik och språkdidaktik inom utbildningsvetenskapligt inriktade forskningsområden. Från Malmö högskola deltar Maaike Hajer (projektledare), Anders Jakobsson, Annika Karlsson, Maria Kouns, Pia Nygård Larsson och Clas Olander samt från Göteborgs universitet Sofie Johansson och Anna Lyngfelt. Generellt behöver vi mer kunskaper om hur lärande i olika skolämnen går till och projektets fokus på lärande i naturvetenskap grundar sig i ett intresse för ´scientific literacy´, vilket också är det som exempelvis PISA-undersökningen avser att mäta. Det betyder att i skolämnena biologi, fysik och kemi ska såväl konceptuella, experimentella och kommunikativa förmågor utvecklas. Projektets bärande idé är att utveckling av dessa förmågor bäst stöttas genom att integrera språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärande i naturvetenskap innebär att lära sig det naturvetenskapliga språket. Ett språk som i likhet med andra discipliner har specifika begrepp men också specifika semantiska mönster, dvs. sätt att organisera och kommunicera kunskapsinnehållet. Exempelvis är lärobokstexter informationstäta och kräver speciella lässtrategier men det handlar också tolkning av multimodala representationer, formellt matematiskt- och formelspråk, hierarkiska organisationsnivåer etc. Våra forskningsfrågor rör hur literacykompetenser utvecklas i lärares arbete med högstadieelever i flerspråkiga klassrum. Det betyder att det främst är utveckling av lärares kompetens som studeras och vi avser att utveckla didaktiska redskap som främjar lärande av naturvetenskap i flerspråkiga klassrum. För att möta dessa ambitioner genomförs en Educational Design Research-studie, som avser skapa både teoretisk förståelse och praktiska produkter. Vi samarbetar med NO-lärare på två högstadieskolor, där nuvarande undervisningspraktik dokumenteras och kortare interventioner genomförs där språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt planeras, prövas och utvärderas.
Conference
Pedagogisk forskning i Skåne Dialogkonferens 2016 (22 augusti : Lund, Sweden)
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21842 Permalink to this page
Link http://www.soc.lu.se/article/konferens-om-pedagogi... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics