Arbetsformer för huvudräkning - Arbetsformer som lärare i årskurserna F-3 använder för att främja elevernas huvudräkning

DSpace Repository

Arbetsformer för huvudräkning - Arbetsformer som lärare i årskurserna F-3 använder för att främja elevernas huvudräkning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetsformer för huvudräkning - Arbetsformer som lärare i årskurserna F-3 använder för att främja elevernas huvudräkning
Author Mykhashchuk, Svitlana
Date 2016
Swedish abstract
I detta arbete har jag undersökt vilka arbetsformer som lärare i årskurserna F-3 använder för att främja elevers huvudräkning. I den empiriska studien har jag intervjuat fyra lärare som undervisar i matematik i de lägre årskurserna. Dessa lärare har olika examensår och olika utbildningar från olika universitet och högskolor. I litteraturgenomgången framgår det att huvudräkning inte bara är viktigt för elevers taluppfattning, utan för deras skolframgång som helhet. Tidigare forskning visar också på att det är viktigt med varierande arbetsformer som används i undervisningen då huvudräkning behandlas, som till exempel individuellt arbete och grupparbete. Ur ett teoretiskt perspektiv på inlärning skiljer sig dessa arbetsformer åt. Individuellt arbete förknippas med ett konstruktivistiskt synsätt, nämligen: Piagets syn på inlärning som innebär att eleverna själva bygger upp sin kunskap. Grupparbete förknippas med Vygotskijs sociokulturella teori som, till skillnad från Piaget, anser att eleverna skapar sin kunskap i sociala sammanhang. I studiens resultat framkommer det att matematiklärare har ett varierat omfång av olika arbetsformer som de använder för att främja elevers huvudräkning. Gemensamt för intervjuade lärare är att de varierar dessa arbetsformer. Det har även framkommit att dessa matematiklärare anser att olika arbetsformer påverkar elevers huvudräkning samt att olika arbetsformer passar olika elever.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject arbetsformer, grundskola, huvudräkning, matematik, taluppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/21856 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics