Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse

DSpace Repository

Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse
Author Lidström, Isak
Date 2016
English abstract
When art becomes ski races: Swedish painter Anders Zorn as sports rebel in the early 1900s This paper deals with a conflict that arose between the organized sports movement in Sweden and the well-known Swedish artist Anders Zorn in the early 1900s. At this time, the Swedish sports movement expanded very fast, and it was strongly influenced by the English amateur ideal. The reason behind the conflict was the “church race” (kyrklopp), a ski event that Zorn organized annually from 1907 to 1909. In opposition to the amateur rules, the top skiers were awarded great amounts of money from Zorn’s private funds. Therefore, the Swedish Ski Association (Svenska Skidförbundet), as well as local sports associations, banned the event. The conflict is in its historical context understood as a battle between competing ideals of masculinity. The sports movement (Swedish Ski Association) represented a modern and sportified form of cross-country skiing, with standardized courses and detailed rules as characteristics. As a reaction against this “disciplined” culture of sports, Zorn created through his event a more challenging cross-country skiing in trackless terrain, with wilderness, traditionalism and an unbound ideal of masculinity in focus. Through the church races, Anders Zorn wanted to recreate the nature romanticism in his art in real life.
Swedish abstract
Artikeln behandlar en konflikt som uppstod mellan den tidiga skididrottsrörelsen och konstnären Anders Zorn i början av 1900-talet. Vid denna tid befann sig idrottsrörelsen, förbund och föreningar som sorterade under Riksidrottsförbundet, i ett expansivt skede och den var starkt influerad av det engelska amatöridealet. Källan till konflikten utgjordes av ”kyrkloppen”, primitivt arrangerade skidtävlingar som Anders Zorn stod bakom åren 1907–1909. Avsikten med dessa lopp var att gynna obemedlade skidåkare, och därför delades stora penningpriser ut. Att Zorn öppet trotsade samtidens amatörideal ledde till att det nybildade Svenska Skidförbundet, liksom lokala förbund och föreningar, lade stor vikt vid motarbeta kyrkloppen. Utifrån sin historiska kontext analyseras konflikten som en kamp mellan konkurrerande manlighetsideal, en kamp som aktualiserades i det traditionella agrarsamhällets successiva övergång till ett modernt industrisamhälle. Zorns idrottsliga iscensättning betraktas i artikeln som en reaktion mot den modernt inriktade idrotten där (idrotts)mannen tvangs att underkasta sig byråkratism, regelverk och amatörideal. Kyrkloppen representerade genom det primitiva arrangemanget, den obanade terrängen och den godtyckliga regeltilllämpningen ett obundet manlighetsideal, fritt från disciplin och underkastelse. Skidåkningen fick på så sätt återspegla en kamp mellan mannen och naturen (det svenska vinterlandskapet), snarare en kamp man mot man på en förutbestämd tävlingsbana. Zorns skidtävlingar var en civilisationskritisk manifestation – ett nationalromantiskt konstverk omsatt i verkligheten.
Link http://idrottsforum.org/lidstrom160209/... (external link to publication)
Publisher Malmö högskola, Idrottsvetenskap
Host/Issue Idrottsforum.org;2016-02-09
ISSN 1652-7224
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/21857 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics