Kulturbegreppet och personal i äldreomsorgen

DSpace Repository

Kulturbegreppet och personal i äldreomsorgen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Kulturbegreppet och personal i äldreomsorgen
Author Rämgård, Margareta
Date 2016
Swedish abstract
Artikeln problematiserar först olika perspektiv på kulturell identitet i relation till personalens berättelser om att vårda i livets slut i den kommunala äldreomsorgen. Därefter presenteras ett tredje kulturgeografiskt perspektiv som kan berika en multikulturell ansats i den palliativa vården
Publisher Fagbokforlaget
Host/Issue Omsorg : nordisk tidsskrift for palliativ medisin;3
ISSN 0800-7489
Pages 17-21
Language swe (iso)
Subject PALLIATIV VÅRD
KULTURELL IDENTITET
KULTURGEOGRAFI
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/21868 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics