INSATS MITHRA : ger stöd och möjlighet att närma sig arbetsmarknaden för den som varit utsatt för våld i nära relationer

DSpace Repository

INSATS MITHRA : ger stöd och möjlighet att närma sig arbetsmarknaden för den som varit utsatt för våld i nära relationer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title INSATS MITHRA : ger stöd och möjlighet att närma sig arbetsmarknaden för den som varit utsatt för våld i nära relationer
Author Rämgård, Margareta
Date 2016
Swedish abstract
Insatsen MITRA i Hörby Kommun startades av Finsam MittSkåne för att det finns ett behov av riktade stödinsatser till personer som varit utsatta för våld i nära relationer. MITRA betyder skydd och vänskap och har sitt namn efter en beskyddande gudinna. Insatsen riktar sig mot de personer som varit utsatta för relationsrelaterat våld efter det akuta skedet när utredningsprocesser, krisbearbetning och missbruk är avslutade. Avsikten med insatsen är således inte att utreda själva våldshandlingen utan snarare att öka social inkludering och möjliggöra för personer som varit utsatta för våld i nära relationer att bli självförsörjande. Det övergripande syftet med insatsen är att deltagare genom MITRA skall närma sig arbetsmarknaden genom arbetsträning, praktik eller studier. Deltagarens delaktighet och det salutogena arbetssättet står i fokus i insatsen eftersom den riktas mot ett promotivt förebyggande arbete där deltagarnas egna resurser skall stärkas och tas tillvara. Samtidigt skall myndigheter och hälso- och sjukvård erbjuda olika former av stöd. Genom att detta arbete sker i samverkan med lokala myndigheter och hälso- och sjukvård i Hörby förväntas kommunen åter bli en trygg plats för dessa personer.
Publisher FinsamMittSkåne
Pages 34
Language swe (iso)
Subject domestic violence
salutogenesis
unemployment
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/21869 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics