Del 2. Kritiskt textarbete : att läsa och välja texter

DSpace Repository

Del 2. Kritiskt textarbete : att läsa och välja texter

Details

View linked OA full text: Icon Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Del 2. Kritiskt textarbete : att läsa och välja texter
Author Jönsson, Karin ; Jennfors, Elisabeth
Date 2016
Swedish abstract
I kritiskt textarbete är tanken att elever ska ges tillfälle att upptäcka och förstå att texter representerar olika sätt att se på världen. Det blir därför viktigt att fundera över val av texter i undervisningen, vad elever kan göra med texter och vad texterna kan göra med dem och deras liv. När lärare väljer texter att använda i undervisning blir begreppen makt, mångfald, tillgång och utforma/omforma viktiga att utgå från.
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/module... (external link to publication)
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcente... (external link to publication)
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/023_kritiskt-textarbete/del_02/2.%20Att%20läsa%20och%20välja%20texter.pdf .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Läslyftet: Kritiskt textarbete- att läsa, samtala och skriva (om) världen
Pages 10
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note Modul i Läs- och skrivportalen, Skolverket. Utveckla din undervisning... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics