Del 1. Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv

DSpace Repository

Del 1. Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv

Details

View linked OA full text: Icon Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Del 1. Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv
Author Jönsson, Karin ; Jennfors, Elisabeth
Date 2016
Swedish abstract
Artikeln beskriver en teoretisk bas för kritiskt språk- och textarbete så kallad kritisk literacy och hur undervisning kan bedrivas utifrån denna utgångspunkt. Kritisk literacy kan förstås som förmågan att läsa och skriva texter på ett analyserande och reflekterande sätt med syftet att bättre förstå och ifrågasätta makt, ojämlikhet och orättvisor för att utveckla en demokratisk identitet. Enligt samtliga läroplaner är detta en angelägenhet för all undervisning i alla skolformer.
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcente... (external link to publication)
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/module... (external link to publication)
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/023_kritiskt-textarbete/del_01/1.%20Ett%20kritiskt%20språk-%20och%20kunskapsperspektiv.pdf .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Läslyftet: Kritiskt textarbete- att läsa, samtala och skriva (om) världen;
Pages 10
Language swe (iso)
Subject Kritisk literacy
demokrati
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note Modul i Läs- och skrivportalen, Skolverket. Utveckla din undervisning... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21876 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics