Kommunikation i statistikklassrummet

DSpace Repository

Kommunikation i statistikklassrummet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Kommunikation i statistikklassrummet
Author Ryan, Ulrika ; Wernberg, Anna
Date 2014
Swedish abstract
I denna del ska du och dina kollegor att arbeta med att utveckla elevers förmåga att kommunicera kring en statistisk undersökning. Ni kommer att få ta del av några olika aspekter av hur yngre elever kan kommunicera kring ett statistiskt material.
Link https://larportalen.skolverket.se/#/modul/matemati... (external link to publication)
https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larpor... (external link to publication)
Link https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/matematik/Grundskola/413_sannolikhetochstatistik%20åk1-3/6_kommunikationochundersokandearbetssattistatistik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/SoS1-3_06A_01_kommunikation.docx .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Modul: Sannolikhet och statistik : Del 6. Kommunikation och undersökande arbetssätt i statistik;
Pages 8
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Lärportalen, Skolverket. På lärportalen erbjuder vi en modell för kom... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21879 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics