Del 2. Orkestrering av matematikundervisning med stöd av IKT

DSpace Repository

Del 2. Orkestrering av matematikundervisning med stöd av IKT

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Del 2. Orkestrering av matematikundervisning med stöd av IKT
Author Sollervall, Håkan ; Ryan, Ulrika ; Lingefjärd, Thomas ; Helenius, Ola
Date 2015
Swedish abstract
I denna del kommer ni att få läsa om, reflektera över och diskutera hur ni kan organisera och använda klassrummets resurser, såsom verktyg, material och placering av elever. Med hjälp av tekniska verktyg, till exempel dokumentkamera, kan man visa elevers lösningar för hela klassen och på så sätt underlätta, fokusera och stimulera klassens resonemang kring en gemensam problemlösningsuppgift.
Link https://larportalen.skolverket.se/#/modul/matemati... (external link to publication)
https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larpor... (external link to publication)
Link https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/matematik/Gymnasieskola/443_matematikundervisningmedikt%20GY/2_orkestreringavmatematikundervisningmedstodavikt/2.%20Orkestrering%20av%20matematikundervisning%20med%20stöd%20av%20IKT.pdf .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Modul : Matematikundervisning med ikt;
Pages 10
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Lärportalen, Skolverket. På lärportalen erbjuder vi en modell för komp... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21880 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics