Del 7. Matematikundervisning med utgångspunkt i elevernas digitala värld

DSpace Repository

Del 7. Matematikundervisning med utgångspunkt i elevernas digitala värld

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Del 7. Matematikundervisning med utgångspunkt i elevernas digitala värld
Author Ryan, Ulrika ; Palmér, Hanna ; Helenius, Ola
Date 2015
Swedish abstract
Digitala medier är idag en naturlig del av barn och ungdomars vardag. I denna del ges exempel på hur matematikundervisning kan ta utgångspunkt i barns och ungdomars medieanvändning. Att utgå ifrån elevernas digitala värld kan vara ett sätt att koppla matematikundervisningen till samhällelig, social och teknisk utveckling ur ett elevperspektiv. Dessutom genomför ni en lektion där lösningen på en problemsituation kommer att presenteras med en film.
Link https://larportalen.skolverket.se/#/modul/matemati... (external link to publication)
https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larpor... (external link to publication)
Link https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/matematik/Grundskola/416_matematikundervisningmedikt%20åk1-3/7_matematikundervisningmedutgangspunktielevernasdigitalavarld/7.%20Matematikundervisning%20med%20utgångspunkt%20i%20elevernas%20digitala%20värld.pdf .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Modul : Matematikundervisning med ikt, åk 1-3;
Pages 9
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Lärportalen, Skolverket. På lärportalen erbjuder vi en modell för komp... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21884 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics