Normer och strukturer i skolutveckling : strategier hos förvaltningschefer och skolledare i implementering av inkluderande lärmiljöer

DSpace Repository

Normer och strukturer i skolutveckling : strategier hos förvaltningschefer och skolledare i implementering av inkluderande lärmiljöer

Details

View linked OA full text: Icon Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Normer och strukturer i skolutveckling : strategier hos förvaltningschefer och skolledare i implementering av inkluderande lärmiljöer
Author Erlandsson, Magnus
Editor Tetler, Susan
Date 2015
Swedish abstract
Den här studien identifierar och analyserar betydelsen av professionella normer och organisatoriska strukturer i skolutveckling. I fokus är framför allt förvaltningschefers och skolledares strategier för att leda, organisera och realisera skolutveckling genom förändring av just normer och strukturer. Forskningsfrågan är: Vilka professionella normer och organisatoriska strukturer driver skolutveckling? Studien intresserar sig också för de mekanismer som underlättar eller försvårar arbetet mot förändrade normer och strukturer. Studiens empiri är hämtad från förändringsprocesser på ett flertal svenska grundskolor med det gemensamma syftet att implementera inkluderande lärmiljöer. Studien bygger i huvudsak på en mängd intervjuer med olika förvaltningschefer och skolledare, genomförda vid två tillfällen, dels i form av gruppintervjuer (i början av ett kommunövergripande och treårigt skolutvecklingsprojekt för implementering av inkluderande lärmiljöer), dels i form av individuella intervjuer (i slutet av detta projekt). Men studien har också haft tillgång till intervjuer genomförda med projektets så kallade inkluderingskoordinatorer på förvaltningsnivå, samt med särskilt ansvariga pedagoger och specialpedagoger på de deltagande skolorna, liksom till de analyser av förändringsprocesserna som de deltagande skolorna själva genomfört. Studiens resultat pekar mot att normer och strukturer kan förändras och främja skolutveckling när förvaltningschefer, skolledare och pedagoger har en gemensam vision (som kan bära reformarbetet, med klara syften och mål; ett gemensamt kognitivt paraply (med gemensamma definitioner av vad inkludering och inkluderande lärmiljöer kan vara); ett delat och delegerat ledarskap (med deltagande och inflytande från både pedagoger och elever); samt en organisatorisk struktur (som organiserar, administrerar och skapar arenor för dialog). Kunskap hos förvaltningschefer och skolledare om vilka normer och strukturer som underlättar eller försvårar skolutveckling – och redskap för att förändra normer och strukturer – är enligt denna studie en viktig faktor för framgångsrik skolutveckling.
Link http://www.ifous.se/app/uploads/2013/02/201509-Ifo... (external link to publication)
Link http://www.ifous.se/app/uploads/2013/02/201509-Ifous-2015-2-slutversion2förwebb.pdf .Icon
Publisher Ifous
Host/Issue Från idé till praxis : vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner : forskarnas rapport;
Series/Issue Ifous rapportserie;2
ISBN 978-91-982841-1-9
Pages 17-30
Language swe (iso)
Subject skolutveckling
skolledarskap
professionella normer
organisatorisk förändring
inkluderande lärmiljöer
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21948 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics