Neuropatisk orofacial smärta : diagnostik och hantering

DSpace Repository

Neuropatisk orofacial smärta : diagnostik och hantering

Details

View linked OA full text: Icon Overview of item record
Publication Article, review peer-reviewed scientific
Title Neuropatisk orofacial smärta : diagnostik och hantering
Author Pigg, Maria ; Baad-Hansen, Lene ; Svensson, Peter ; Skjelbred, Per ; Larheim, Tore A
Date 2015
English abstract
In addition to patients with the more familiar and common orofacial pain conditions, the dentist will occasionally encounter patients with neuropathic pain. The article describes and explains the clinical presentation of neuropathic pain and gives an overview of painful conditions in the trigeminal region attributed to neuropathic causes with a varying degree of certainty. Aetiology, pain mechanisms, prevalence, diagnosis, evidence-based management and prognosis are reviewed, with the aim to enable the dentist to recognize and diagnose neuropathic pain, thereby facilitating correct management.
Swedish abstract
Ofta är det tandläkaren som först träffar patien­ ten med svårtolkad smärta i det orofaciala om­ rådet. För att kunna bedöma om patienten kan behandlas framgångsrikt hos tandläkaren eller bör remitteras till annan vårdgivare krävs kän­ nedom och aktuella kunskaper om en rad mer sällsynta tillstånd, däribland neuropatisk smär­ta. Målet med denna artikel är att öka tandläka­ rens möjligheter att känna igen – och därmed att diagnostisera – neuropatiskt betingad smärta och verkställa korrekt hantering av patienten.
Link http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/upload... (external link to publication)
Link http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2015/03/Pigg-et-al.pdf .Icon
Host/Issue Tandläkartidningen;3
Volume 107
ISSN 0039-6982
Pages 56-62
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/21949 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics