Fysisk miljö och inlärning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mårtensson, Therese
dc.contributor.author Eriksson, Christel
dc.date.accessioned 2006-03-06T15:21:03Z
dc.date.available 2006-03-06T15:21:03Z
dc.date.issued 2006-03-06T15:21:03Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2195
dc.description Abstract Fysisk miljö och inlärning är skriven av Christel Eriksson och Therese Mårtensson. Vi har valt att göra en undersökning om klassrummets fysiska miljö på två olika skolor, en friskola och en kommunal skola, för att se hur elever kan påverkas av den fysiska miljön i klassrummet. Den fysiska miljön innefattar sådant som möbleringen i klassrummet, ljudnivån och undervisningsmaterial. Den gäller även skolgården, matsalen och andra lokaler på skolan men vi har valt att fokusera oss på klassrumsmiljön. Undersökningen som vi har gjort är kvalitativ och innefattar både observationer och intervjuer med elever och pedagoger. Vi intervjuar även rektorer och speciallärare på de två skolorna som vi valt. Syftet med undersökning är att studera hur den fysiska miljön i skolornas klassrum påverkar elever och vilka skillnader det finns i de olika skolornas fysiska miljö, samt vad dessa eventuella skillnader kan ha för betydelse. Detta gör vi genom att studera och jämföra två olika klassrumsmiljöer. Våra frågeställningar är: I vilken utsträckning arbetar man på skolorna med den fysiska klassrumsmiljön som ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg och hur gör man i så fall? På vilket sätt menar skolpersonalen att den fysiska miljön påverkar elever? Hur kan den positiva fysiska klassrumsmiljön påverka eleverna? Nyckelord: Fysisk miljö, friskola, kommunal skola, inlärning, klassrumsmiljö. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Fysisk miljö en
dc.subject Inlärning en
dc.subject Klassrumsmiljö en
dc.subject Kommunal skola en
dc.subject Friskola en
dc.title Fysisk miljö och inlärning en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics