Vad lär sig eleverna om samhället?

DSpace Repository

Vad lär sig eleverna om samhället?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, Magazine
Title Vad lär sig eleverna om samhället?
Author Stigendal, Mikael
Date 2016
Swedish abstract
Vi lever i ett samhälle med konflikter. De finns också i skolan som i alla avseenden är en del av samhället. Några av konflikterna är också innehåll i undervisningen – andra inte. Det finns jämställdhetsmål men inte jämlikhetsmål. Mikael Stigendal diskuterar i den här artikeln jämlikhet och sociala klyftor som innehåll i skolan. (red)
Link http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/skuggan... (external link to publication)
Host/Issue Skola och samhälle;2016-02-21
ISSN 2001-6727
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21982 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics