Att utvärdera kvalitet i högre utbildning

Details

View linked OA full text: Icon Overview of item record
Publication BookChapter
Title Att utvärdera kvalitet i högre utbildning
Author Erlandsson, Magnus
Editor Jacobsson, Bengt ; Sundström, Göran
Date 2014
Swedish abstract
Vad är kvalitet i högre utbildning? Och hur bör kvalitet i högre utbildning utvärderas? Redan när vi ställer frågorna på detta sätt har vi möjligen accepterat ett par premisser; att högre utbildning har ett syfte – ett mål, en egenskap, en kvalitet! – och att utbildningens närhet till detta syfte kan mätas. Dessa premisser kan förstås diskuteras. Liksom varför och med vilka konsekvenser kvalitetsbegreppet fått utrymme i politisk styrning av svensk högre utbildning. Och genom att göra utbildning till föremål för utvärdering och jämförelser, har vi inte då slagit in på en väg som slutar i likriktning och insnävad akademisk frihet? Men även om sådana diskussioner läggs åt sidan, om vi kan antas vara överens om att högre utbildning finns till för ett visst syfte, och att utbildningens resultat i relation till detta övergripande syfte kan fångas, kan vi ha vitt skilda åsikter om vilket detta syfte ska vara och hur vi bäst bedömer måluppfyllelsen. Här viks mest utrymme åt det senare: om hur kvalitet i högre utbildning utvärderas. I texten görs några korta nedslag i några andra länders sätt att utvärdera högre utbildning, men framför allt diskuteras det nuvarande svenska kvalitetsvärderingsystemets egenskaper och effekter.
Link http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:751845/FULLTEXT01.pdf .Icon
Publisher Stockholm School of Economics Institute for Research
Host/Issue Demokrati och förvaltning : en festskrift till Rune Premfors
ISBN 978-91-86797-14-0
Pages 183-200
Language swe (iso)
Subject utvärdering
akademisk frihet
kvalitet
styrning
högskola
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21996 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics