Fair Medium Access Control Mechanism Reducing Throughput Degradation in IEEE 802.11s Wireless Mesh Networks

DSpace Repository

Fair Medium Access Control Mechanism Reducing Throughput Degradation in IEEE 802.11s Wireless Mesh Networks

Details

Files for download
Icon
Bachelor thesis ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fair Medium Access Control Mechanism Reducing Throughput Degradation in IEEE 802.11s Wireless Mesh Networks
Author Ghasemi, Saeed ; El-hajj Moussa, Haisam
Date 2016
English abstract
This thesis rapport deals with the performance issues of the newly standardized Wireless mesh protocol (IEEE 802.11s). In this thesis, we work on improving the conditions that results in throughput degradation in a chain of nodes topology. The mesh standard is very promising with many advantages for both IoT systems and home wireless networks. We work on the issue of unfairness when CSMA/CA is applied, which causes throughput degradation due to packet loss and indicates starvation. We analyze the implication of the Collision Avoidance (CA) mechanism and propose a replacement for the CA that is both fair and able to maintain collision avoidance. We implement this in a simulator and the result shows significantly higher end-to-end throughput compared to the original CSMA/CA and no packet loss due to buffer overflow.
Swedish abstract
Denna rapport behandlar prestandaproblem i den nyligen standardiserade Mesh kommunikationsstandarden (IEEE 802.11s). I denna rapport, undersöker och förbättra vi ett förhållande som resulterar i reduktion av genomströmningen i en kedja av noder topologi. IEEE802.11s är mycket lovande med många fördelar för både IoT-systemen och trådlösa nätverk i båda hemmet och arbete. Vi arbetar med frågan om orättvisa när CSMA/CA tillämpas, vilket orsakar genomströmningsreduktion på grund av paketförluster och indikerar svältning. Vi analyserar konsekvenserna av Collision Avoidance (CA) mekanism och föreslår en ersättning för CA som är både rättvist och samtidigt kan upprätthålla undvikande av kollisioner. Vi implementera detta i en simulator och resultatet visar på betydligt högre end-to-end-genomströmning än standard CSMA/CA och inga paketförluster på grund av buffertspill.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 49
Language eng (iso)
Subject Multihop
IEEE 802.11s
Wifi
Medium access control
MAC
CSMA
Collision Avoidance
CA
Packet drop
Fairness
Buffer overflow
Unfairness
Mesh
Wireless
Network
WMN
throughput
throughput degradation
contention
two-hop interference
greedy sender
distributed
Handle http://hdl.handle.net/2043/22020 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics