En studie om hur det yngre målgruppen ställer sig till en butiks olika kommunikationskanaler

DSpace Repository

En studie om hur det yngre målgruppen ställer sig till en butiks olika kommunikationskanaler

Details

Files for download
Icon
Uppsats medieteknik
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om hur det yngre målgruppen ställer sig till en butiks olika kommunikationskanaler
Author Kadenic, Jenny
Date 2016
English abstract
In today's society it is very important for small businesses to be able to be seen and heard in the market, among them large wolves. Shops communicate via various communication channels with their customers afterward contributes to the image and understanding customer receives the particular store. In today's society there is more than one communication channel, therefore, this study will examine the four different communication channels storefronts, promotions, brands and sites. The study aims to investigate where the gaps are in Camilla/Malmströms communication channels and why the younger audience chooses not to shop in their stores. The study deals with qualitative data with quantitative elements. The survey was conducted two focus group interviews with a total of 6 people to get qualitative data about the respondents' thoughts and opinions on Camilla/Malmström different communication channels. The qualitative elements were treated on the basis of probability questions used in my survey paper. The quantitative data that has been processed have resulted in the charts and is available as Appendix 3. The study also addresses two e-mail interviews with Camilla/Malmström Visual Merchendiser and marketing coordinator. The study's survey revealed some communication channels that were positive and a negative influence on the younger audience. The study showed that the communication channels that had a positive impact on young adults between 18-30 years was Camilla/Malmströms Visual marketing, promotions and storefront. Camilla/Malmströms storefront proved to be the channel of communication that attracted the most attention, but who was also the company's most important tool. Camilla/Malmströms website showed negative thoughts and opinions about the look of the website. The website did not contain a web shop which proved to be the most negative factor among all communication channels.
Swedish abstract
I dagens samhälle blir det allt viktigare för småföretag att på bästa sätt kunna synas och höras ute på marknaden bland dem stora vargarna. Genom olika kommunikationskanaler kommunicerar butiker med kunder vilket bidrar till den bild och uppfattning kunden får av just den butiken. Då det finns fler kommunikationskanaler idag kommer denna uppsats att undersöka fyra olika kommunikationskanaler skyltfönster, kampanjer, varumärken och webbsida. Syftet med studien är att undersöka var någonstans det brister i Camilla/Malmströms kommunikationskanaler när det kommer till varför den yngre målgruppen inte väljer att handla i deras butiker. Studien behandlar kvalitativ data med kvantitativa inslag. I undersökningen genomfördes två fokusgruppsintervjuer med totalt 6 personer för att få en kvalitativ data om respondenternas tankar och åsikter om Camilla/Malmström olika kommunikationskanaler. De kvalitativa inslagen har behandlats utifrån sannolikhetsfrågor som används i mina enkätpapper. De kvantitativa data som behandlats har resulterat i diagram och finns som bilaga 2. Studien behandlar även två mejlintervjuer med Camilla/Malmströms Visual Merchendiser och marknadskoordinator. Undersökningen visade att det var vissa kommunikationskanaler som hade en positiv samt en negativ påverkan på den yngre målgruppen. Studien visade på att de kommunikationskanaler som hade en positiv påverkan på unga vuxna mellan 18-30 år var Camilla/Malmströms Visuella marknadsföring, kampanjer och skyltfönster. Camilla/Malmströms skyltfönster visade sig vara den kommunikationskanal som väckte mest uppmärksamhet men som också var företagets viktigaste verktyg. Camilla/Malmströms webbsida påvisade negativa tankar och åsikter kring hemsidan utseende men även att hemsidan saknade en webbshop som visade sig vara det primära problemet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 68
Language swe (iso)
Subject sociala medier
klädeskedjor
problemidentifiering
yngre målgrupp
varumärkeskommunikation
marknadsföring
digital marknadsföring
visuell kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/22043 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics