Del 2. Kritiskt textarbete : att läsa och välja texter

DSpace Repository

Del 2. Kritiskt textarbete : att läsa och välja texter

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Del 2. Kritiskt textarbete : att läsa och välja texter
Author Jönsson, Karin ; Jennfors, Elisabeth
Date 2015
Swedish abstract
I kritiskt textarbete kan elever ges tillfälle att upptäcka att texter representerar olika sätt att se på världen. Det blir därför viktigt att fundera över vilka texter vi väljer att använda i undervisningen, vad elever kan göra med texter och vad texterna kan göra med dem och deras liv. När lärare väljer texter att använda i undervisning blir begreppen tillgång, dominans, mångfald samt skapa och omskapa viktiga utgångspunkter.
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/module... (external link to publication)
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/005_Kritiskt-textarbete/del_02/Del%202.%20Kritiskt%20textarbete,%20att%20läsa%20och%20välja%20texter.pdf .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Läslyftet : Kritiskt textarbete- att läsa, samtala och skriva (om) världen;
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/22070 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics