"En plan skapar inte delaktighet" : betydelsen av kommunikation, normer och relationer i utförande och planering av insatser enligt LSS

DSpace Repository

"En plan skapar inte delaktighet" : betydelsen av kommunikation, normer och relationer i utförande och planering av insatser enligt LSS

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Egard, Hanna
dc.contributor.author Nyström, Camilla
dc.contributor.author Bach Jensen, Trine
dc.contributor.author Holmdahl, Ale
dc.contributor.author Lihv, Emelie
dc.contributor.author Sjöström, Carolina
dc.contributor.author Magnusson, Elin
dc.contributor.editor Krantz, Oskar
dc.date.accessioned 2017-01-10T07:27:31Z
dc.date.available 2017-01-10T07:27:31Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22082
dc.description Syftet med studien är att beskriva och förstå vad deltagare i en forskningscirkel tillskriver som be- tydelsefullt för att skapa förutsättningar för delaktighet för personer med autismspektrumtill- stånd i planering och genomförande av stödinsatser. Materialet består av dokumentation från en forskningscirkel där personal diskuterat aktuell forskning och utvecklingsarbete tillsammans med forskare och lärare inom socialt arbete. Resultatet visar för det första att personalen behöver kännedom om brukarens sätt att kommunicera och möjlighet att anpassa kartläggning och dokumentation utifrån brukarens kommunikations- förmåga för att kunna skapa förutsättningar för delaktighet. För det andra framkommer att ytterligare en förutsättning för delaktighet är att det finns utrymme för flexibilitet avseende hur stödet ska genomföras. Stödet kan behöva anpassas efter vilken relation brukare och personal har till varandra och denna relation ha betydelse för vilket behov av stöd som efterfrågas. För det tredje är ett normkritiskt förhållningssätt en viktig förutsättning för delaktighet då mål och innehåll för stödet ska formuleras utifrån brukarens önskemål och inte utifrån personal eller anhörigas normer. Slutsatsen är att dokumentation och planering i sig inte skapar delaktighet. Delaktighet förutsätter en fungerande kommunikation, flexibilitet i utformningen av stödet och ett normkritiskt förhållningssätt. en_US
dc.description.abstract Egard, Hanna et al. (2016) “An individual plan doesn’t construct participation”. The importance of communication, norms and relationships in the planning and implementation of support for persons with disabilities. The purpose of the study is to describe and understand what the participants of a research circle consider as important conditions for the participation of people with autism spectrum disorders in the planning and implementation of support. The material consists of documentation from a research circle in which staff discussed current research and development work with researchers and teachers in social work. Firstly, the result show that knowledge of the users way of com- munication, and a way of mapping and documenting that matches the users ability to com- municate, is considered as important conditions. A second condition for participation is the need for flexibility in terms of how the support is im- plemented. The support may need to be adapted to the type of relationship that the user and staff has, and the relationship might also have an impact on what kind of support that is requested. Thirdly, a norm-critical approach is an important prerequisite for participation since the objectives and content of the support should be based on the users wishes, not on staff or relatives’ standards. The conclusion is that documentation and planning does not in itself create participation. The prerequisites for participation are good communication, flexibility in terms of how the support is implemented, and a norm-critical approach. en_US
dc.format.extent 27
dc.language.iso swe en_US
dc.relation.ispartofseries Occasional Papers in Disability & Rehabilitation;2016:1 sv
dc.subject disability en_US
dc.subject impairment en_US
dc.subject participation en_US
dc.subject autism en_US
dc.subject documentation en_US
dc.subject individual plans en_US
dc.subject social pedagogy en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title "En plan skapar inte delaktighet" : betydelsen av kommunikation, normer och relationer i utförande och planering av insatser enligt LSS en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Care Science (VV) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.format.ePage 27
dc.format.sPage 1
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics