Att undervisa

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Att undervisa
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2017
Swedish abstract
Kapitlet tar avstamp i utmaningar, behov och förutsättningar som dagens förskola står inför genom ambitionshöjning i förskolans uppdrag. För att möta ambitionshöjningen behöver lärare i förskola redskap som är vetenskapligt grundade. Med redskap avses formulerade frågor, teoretiska ingångar, olika grunder, begrepp och praktiknära exempel. Undervisning som begrepp fokuseras inledningsvis i ett didaktiskt perspektiv. Därefter belyses tankar om undervisning i förskolepraktik och tradition som olika spår mellan avståndstagande och erkännande.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring
ISBN 978-91-44-11259-6
Pages 149-172
Language swe (iso)
Subject didaktik
undervisning
förskola
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22093 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-11259-6 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics