Calculating the dead load distribution in a cavity wall

DSpace Repository

Calculating the dead load distribution in a cavity wall

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Calculating the dead load distribution in a cavity wall
Author Lindell, Oscar ; Olsson, Johan
Date 2016
English abstract
Throughout Sweden’s history several distinct types of masonry constructions have been used. In the late 1950s the most common masonry construction that dominates today’s market was developed. A study has been conducted in an attempt to better understand how masonry constructions are to be designed. Commercial calculation methods applied for sizing cavity walls today results in oversized constructions that are reinforced with expensive consoles. The consoles are placed in the cavity wall for supporting the masonry were it would otherwise break. A new calculation method could prove these consoles to be an unnecessary expense. A cavity wall is by principal only exposed by its own dead-load and is therefor the main load when sizing the wall. The purpose of this study is to develop a more accurate method of calculating the spread of the deadload in the cavity walls masonry. This could prove that the weaker points in the wall is not in need of reinforcement by consoles. This study will investigate the possibility to use the finite element method for the calculation of the deadloads spread inside a cavity wall. Commercial calculation methods that are used today does not use the finite element method and the differences in these two initial states are unknown.
Swedish abstract
Genom historien har flera olika tegelkonstruktioner använts. På 50-talet utvecklades skalmuren som idag dominerar tegelmarknaden. En studie har utförts i ett försök att förbättra hur skalmurar ska dimensioneras. Kommersiella beräkningsmodeller som används i dagsläget resulterar i överdimensionerade skalmurar där dyra konsoler möjligtvis används i onödan. Skalmurar utsätts i princip endast för sin egentyngd och är därför huvudlasten vid dimensionering. Syftet med rapporten är att utveckla en mer korrekt metod för uträkning av egenviktens fördelning i skalmurar för att minska belastningen i murverkets svaga områden. Detta kan i sin tur göra det möjligt att konsoler inte behöver användas för att förstärka de svaga delarna. Arbetet utforskar möjligheten att använda finita elementmetoden för att beräkna egentyngdens fördelning och utförs med programmet FEM-design. De nuvarande kommersiella beräkningsmodellerna använder sig inte av finita elementmetoden och skillnaderna mellan dessa två olika utgångslägen är okända. Rapportens huvudmål är att jämföra den nya metoden som tillämpar finita element metods beräkningar gentemot den gamla metodens beräkningar. Detta utförs genom att studera ett fiktivt exempel av en skalmur som med den gamla metoden hade behövt konsoler. Resultatet visade att den nya metoden kan förbättra egentyngdens fördelning i skalmuren och konsoler kan därför undvikas i detta fall.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Brick
Masonry
Cavity wall
Finite element method
Handle http://hdl.handle.net/2043/22094 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics