Forskningsdata : ett biblioteks läranderesa i de internationella, nationella och lokala landskapen

DSpace Repository

Forskningsdata : ett biblioteks läranderesa i de internationella, nationella och lokala landskapen

Details

Files for download
Icon
PDF - Forskningsdata ...
Overview of item record
Publication Article, Magazine
Title Forskningsdata : ett biblioteks läranderesa i de internationella, nationella och lokala landskapen
Author Kjellberg, Sara ; Fransson, Jonas
Date 2016
Swedish abstract
Malmö högskolas bibliotek har under flera år gradvis arbetat alltmer med forskningsdatafrågor. Efter en intern fortutbildning inom ansvarigt team på biblioteket har arbetet fördjupats i projektform. En enkät till högskolans forskare gav en nulägesbild, erfarenheter av och syn på forskningsdatafrågor med fokus på öppet tillgängliggörande, samt kunskap om i vilka frågor mer stöd och kunskap behövdes. Biblioteket deltar också i Svensk Nationell Datatjänsts (SND) pilotprojekt. Deltagandet har inneburit kompetensutveckling på flera sätt, genom undervisning, diskussioner och i möten med forskare. Nästa steg är att ta fram förslag på hur biblioteket kan organisera det fortsatta arbetet med stöd till forskningsdatahantering.
Link http://www.sfis.nu/ojs/index.php/infotrend/article... (external link to publication)
Publisher Svensk förening för informationsspecialister
Host/Issue InfoTrend;1/2
Volume 69
ISSN 1653-0225
Pages 41-48
Language swe (iso)
Subject research data
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/22095 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics