Undervisning utifrån poststrukturell grund

DSpace Repository

Undervisning utifrån poststrukturell grund

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Undervisning utifrån poststrukturell grund
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2017
Swedish abstract
I kapitlet redogörs för exempel på lärande och undervisning i förskola utifrån poststrukturell grund. En poststrukturell ingång kan synliggöra sociomateriella relationer som vi tar för givna. Subjekt och samtillblivande fokuseras i relationella fält. Samtillblivande betecknar hur barn som subjekt blir till och lär i förbindelser med omvärlden. Lärande, som inte kan förutsägas på förhand, sker i möten mellan både mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Med pedagogisk dokumentation kan lärare följa barnens intressen och nya oförutsägbara banor kan uppstå som förskollärarna inte kunnat förutspå.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring
ISBN 978-91-44-11259-6
Pages 205-210
Language swe (iso)
Subject Didaktik
förskola
postrukturell ingång
undervisning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22098 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-11259-6 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics