Undervisning i pragmatiskt perspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Undervisning i pragmatiskt perspektiv
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2017
Swedish abstract
I detta kapitel exemplifieras undervisning i förskola ur ett pragmatiskt perspektiv. Utifrån pragmatiskt perspektiv utvecklas kunskapen i och genom handling. Tecken på kunnande visar sig i handling. Det är kommunikation av värden som är i förgrunden och poängen med undervisning kan vara att synliggöra vilka handlingar som privilegieras i olika undervisningssituationer och att skapa förutsättningar för barn att utveckla en kritisk handlingsförmåga. Detta kan exempelvis ske under lek, måltider och undervisning för hållbarhet.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring
ISBN 978-91-44-11259-6
Pages 199-204
Language swe (iso)
Subject Didaktik
förskola
pragmatiskt perspektiv
undervisning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22099 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-11259-6 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics