Undervisning i utvecklingspedagogiskt och variationsteoretiskt perspektiv

DSpace Repository

Undervisning i utvecklingspedagogiskt och variationsteoretiskt perspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Undervisning i utvecklingspedagogiskt och variationsteoretiskt perspektiv
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2017
Swedish abstract
Kapitlet exemplifierar utvecklingspedagogiskt samt variationsteoretiskt perspektiv på undervisning. Utvecklingspedagogiskt perspektiv betonar barns tidiga erfarenheter och att undervisning handlar om att utmana, stötta och verka för barns lärande och meningsskapande i lek- och temabaserad verksamhet. Olika principer för undervisning presenteras. Variationsteoretiskt perspektiv utgör vetenskaplig grund i Learning study, eller lärstudier – som beskrivs i slutet av kapitlet.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring
ISBN 978-91-44-11259-6
Pages 189-198
Language swe (iso)
Subject Didaktik
förskola
utvecklingspedagogik
variationsteori
undervisning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22100 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-11259-6 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics