Motivation i temporära grupper - en kvalitativ studie av ett medieföretag

DSpace Repository

Motivation i temporära grupper - en kvalitativ studie av ett medieföretag

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Motivation i temporära grupper - en kvalitativ studie av ett medieföretag
Author Wasström, Malin ; Wugk, Sofia
Date 2017
Swedish abstract
Detta examensarbete utgörs av en kvalitativ studie på ett medieföretag. Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar individernas motivation i en temporär grupp och hur dessa faktorer påverkar dessas motivation. För att inhämta vår empiri har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Vi har även utgått från en induktiv ansats. Slutsatserna vi har kommit fram till är att de faktorer som individer upplever påverkar motivationen i en temporär grupp utgörs av de anställdas möjligheter att utvecklas, ledarens verktyg för motivation, relationer, stress samt ändringar.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Motivation
Temporär grupp
Utveckling
Utmaningar
Prestation
Motivationsverktyg
Relationer
Stress
Ändringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/22103 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics