BREAST CANCER PREVENTION AMONG WOMEN RESIDING IN INFORMAL SETTLEMENTS

DSpace Repository

BREAST CANCER PREVENTION AMONG WOMEN RESIDING IN INFORMAL SETTLEMENTS

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title BREAST CANCER PREVENTION AMONG WOMEN RESIDING IN INFORMAL SETTLEMENTS
Author Beckmann, Caroline ; Wersäll, Christina
Date 2016
English abstract
Background: In Kenya breast cancer is the most common cancer in females. In comparison to countries in the western world, Kenyan women generally present when the breast cancer has advanced and chances of survival are low. This late breast cancer diagnosis becomes a considerably larger burden to a country with already limited resources to treat it and results in higher mortality rate. Aim: The aim of the study was to illuminate Kenyan nurses working experience with breast cancer prevention among women residing in informal settlements of Nairobi. Method: A qualitative study with eight semi-structured and open-ended interviews were held with nurses in four health care clinics. The data was analysed by a qualitative content analysis. Results: The result of this study showed that the nurses working in clinics situated in the informal settlements had knowledge of breast cancer. They were capable in their preventative work and gave appropriate information to their patients. The main concern was being able to reach all the women in the community and create more awareness. Another concern was also to make the women prioritise their own health in spite of their financial situation. Conclusion: The nurses in the informal settlements have knowledge of how to take care of their patients. However, there is a great need for awareness in the community so that women seek treatment early. In order to provide sufficient and a more meaningful care for patients, there is need of regular updates for the medical staff, especially nurses, as well as need of better equipment in the clinics.
Swedish abstract
Bakgrund: I Kenya är bröstcancer den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. Till skillnad från länder i väst söker inte kenyanska kvinnor vård förrän cancern har utvecklats till de sena stadierna då chansen för överlevnad är låg. Den sent diagnostiserade bröstcancern belastar ett land som redan har begränsade resurser att behandla sjukdomen vilket resulterar i högre dödlighet. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor arbetar preventivt med bröstcancer bland kvinnor bosatta i slumområden i Nairobi, Kenya. Metod: En kvalitativ studie med åtta semistrukturerade och öppna intervjuer utfördes med sjuksköterskor på fyra vårdcentraler. Materialet var analyserat med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet av denna studie visade att sjuksköterskorna i de informella bosättningarna hade kunskap om bröstcancer. De var kunniga i sitt förebyggande arbete och gav information till sina patienter. Det viktigaste för dem var att kunna nå alla kvinnor i samhället och skapa mer medvetenhet. Det var dock ett bekymmer att få kvinnor till att prioritera sin egen hälsa på grund av deras ekonomiska situation. Konklusion: Sjuksköterskorna i de informella bosättningarna är kapabla att ta hand om sina patienter. Det finns dock ett stort behov av medvetenhet i samhället så att kvinnorna söker behandling tidigt. För att kunna tillgodose fullgod vård av patienterna krävs också regelbundna uppdateringar för den medicinska personalen, speciellt sjuksköterskorna, samt ett behov av bättre utrustning i klinikerna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language eng (iso)
Subject Breast cancer
Experience
Kenya
Nurses
Prevention
Qualitative study
Handle http://hdl.handle.net/2043/22123 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics