Nyanlända barn i förskolan ur pedagogperspektiv

DSpace Repository

Nyanlända barn i förskolan ur pedagogperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyanlända barn i förskolan ur pedagogperspektiv
Author Djokic, Dragana ; Al-Timimi, Mariam
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med nyanlända barns språkutveckling och hur pedagoger kommunicerar med barnen. Även pedagogernas arbetssätt kommer att undersökas för att ta reda på hur de får barnen att bli delaktiga och hur barnens inflytande syns i verksamheten då de saknar det svenska språket. Materialet samlades in genom kvalitativ metod då vi intervjuade pedagoger från tre olika mångkulturella förskolor i Malmö. Resultatet visade att pedagogerna arbetar på olika sätt med språkutveckling. Angående barns inflytande var pedagogerna överens om att det är viktigt att vara lyhörda för barnens intresse och följa upp dem. På så sätt blir barnen mer och mer delaktiga då barnen får ta det i sin egen takt och utgå ifrån sin egen nivå. Pedagogerna ansåg att barnantalet och brist på tid hindrar dem från att arbeta på det sättet de vill. Med hjälp av detta kom vi fram till att pedagogerna måste vara engagerade, kunna kommunicera med barnen och skapa en relation till barnen för att barnen ska utveckla den sociala delen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject förskola
inflytande
kommunikation
nyanlända barn
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/22125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics