TAKKAR som frågar

Details

Files for download
Icon
Examensarbete om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title TAKKAR som frågar
Author Stenberg Cammernäs, Annelie Åsa
Date 2016
English abstract
We want to use this study to know what preschool teachers have experience of TAKK, how they use TAKK and if it is possible to use the method as a daily tool in the business. We made use of the socio-cultural perspective as a theoretical basis. Through a qualitative hermeneutical study and semi-structured interviews, we got a result that shows that TAKK promote children's communication skills. This suggests that TAKK is a much needed additional tools and languages ​​amplifier that arouses children's curiosity to explore the versatility of language. In order to work with TAKK effectively, it is necessary to educate pre-school staff to create a foundation to work from. Factors to be taken up in connection with the interviews, positive / negative, education, economics and routines. The study has two pre-school managers and six preschool teacher in two different kindergartens interviewed. The interviews were all positive for TAKK, but it also emerged that teachers use TAKK in business very different when the need is different. It also shows that teachers have received different levels of training in TAKK, some have been trained by their colleagues, while others have had to go different courses. In the study, we also critically analyzed the preschool policy documents on the basis of TAKK.
Swedish abstract
Vi vill genom den här studien få veta vad förskollärarna har erfarenheter om TAKK, hur de använder TAKK och om det finns möjlighet att använda metoden som ett dagligt verktyg i verksamheten. Vi har använt oss av det sociokulturella perspektivet som teoretisk grund. Genom en kvalitativ hermeneutisk studie och halvstrukturerade intervjuer har vi fått ett resultat som visar att TAKK främjar barnens kommunikativa förmåga. Detta tyder på att TAKK är ett välbehövligt extra verktyg och en språkförstärkare som väcker barns nyfikenhet att utforska språkets mångsidighet. För att kunna arbeta med TAKK på ett effektivt sätt är det nödvändigt att utbilda förskolans personal för att skapa en grund att utgå ifrån. Faktorer som tas upp i samband med intervjuerna är positivt/negativt, utbildning, ekonomi och rutiner. I studien har två förskolechefer och sex förskollärare på två olika förskolor intervjuats. I intervjuerna var alla positiva till TAKK, men det framkom också att pedagogerna använder sig av TAKK i verksamheten olika mycket då behovet ser olika ut. Det visar även att pedagogerna har erhållit olika mycket utbildning i TAKK, en del har fått utbildning genom sina arbetskollegor, medan andra har fått gå olika utbildningar. I studien har vi också kritiskt analyserat förskolans styrdokument med utgångspunkt i TAKK.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject TAKK
förskola
kommunikation
barns språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/22127 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics