LEAP: Automatic assessment of programming assignments

DSpace Repository

LEAP: Automatic assessment of programming assignments

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title LEAP: Automatic assessment of programming assignments
Author Pernhult, Mattias ; Alhbin, Felix
Date 2016
English abstract
Number of students that take programming courses at universities is increasing rapidly and requires a lot of resources which makes the courses almost impossible to conduct without increasing the number of teachers. By introducing automation in these courses, especially in the assessment part, it is possible to maintain the quality of these courses. Hence, the aim of this study is to design, implement and evaluate an assessment system to find out the benefits and drawbacks of the use of an assessment systems in programming courses. The results of the study shows that the benefits of an assessment system is direct feedback, its availability and its ability to verify the correctness of students programs better than a teacher. The result shows that the drawbacks of an assessment system is the required increased effort of designing well-designed tasks and test cases, as well as the systems inability to assess the qualitative aspects of the students programs.
Swedish abstract
Antal studenter som tar programmeringskurser på universitet och högskolor ökar kraftigt och kräver mycket resurser vilket gör kurserna nästintill omöjliga att bedriva utan att öka antalet lärare. Genom att introducera automatisering i dessa kurser, speciellt vid bedöm- ning, är det möjligt att upprätthålla kvalitén i dessa kurser. Därav är syftet med denna studie att konstruera, implementera och utvärdera ett bedömningssystem för att ta reda på för- och nackdelar med användningen av bedömningssystem i programmeringskurser. Resultatet från studien visar att fördelarna med ett bedömningssystem är direkt återkopp- ling, tillgänglighet och förmågan att verifiera korrektheten av studenters program bättre än vad en lärare kan. Resultatet visar att nackdelarna med ett bedömningssystem är att det innebär ökade krav på välutformade uppgifter och testfall samt svårighet att bedöma kvalitativa aspekter i studenters program.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Automatiserade bedömningssystem
testfall
återkoppling
programmeringskurser
LEAP
sandbox
Handle http://hdl.handle.net/2043/22130 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics