Kommunikationen mellan specialpedagoger och förskollärare samt arbetet med handlingsplaner i förskoleverksamheten

DSpace Repository

Kommunikationen mellan specialpedagoger och förskollärare samt arbetet med handlingsplaner i förskoleverksamheten

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunikationen mellan specialpedagoger och förskollärare samt arbetet med handlingsplaner i förskoleverksamheten
Author Andersson, Sofie
Date 2017
Swedish abstract
Under mina verksamhetsförlagda utbildningar har jag mött barn med behov av särskilt stöd vilket har väckt tankar hos mig kring hur kommunikationen fungerar mellan specialpedagoger och förskollärare samt arbetet med att verkställa barns handlingsplaner ute i förskoleverksamheter. Syftet med studien blev att titta på hur specialpedagoger och förskollärare tänker kring hur de kommunicerar med varandra samt hur de verkställer handlingsplanerna för barn i behov av särskilts stöd i den dagliga verksamheten samt koppla det till relevant forskning och teoretiska perspektiv. Jag valde att genomföra studien utifrån intervjuer med specialpedagoger och förskollärare i två verksamhetsområden inom samma kommun. Jag använde mig av öppna frågor i intervjuerna med specialpedagogerna och förskollärarna. Efter att ha analyserat och läst igenom teoretiska perspektiv, tidigare forskningar samt transkriberat mina fyra intervjuresultat blev resultatet att pedagogerna inom samma verksamhetsområde upplever respektives uppdrag väldigt olika och att det saknas tydliga rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Hur de kommunicerar med varandra skiljer sig åt samt hur arbetet med att verkställa barnens handlingsplaner ska organiseras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Förskola
specialpedagogik
arbetsgång
kommunikation
handlingsplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/22134 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics