Vikten av tydliga yrkesroller inom förskolans verksamhet

DSpace Repository

Vikten av tydliga yrkesroller inom förskolans verksamhet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vikten av tydliga yrkesroller inom förskolans verksamhet
Author Tapper, Anna
Date 2017
Swedish abstract
Resultatet från studien kan tolkas som att förskolecheferna har ett stort ansvar för att klargöra för vilka olika roller och vilka mandat som ska ges till förste förskollärare och specialpedagoger. Dock framträder det att förskolecheferna ser väldigt olika på hur dessa roller ska fungera ute i verksamheten vilket kan tolkas som att specialpedagogernas kompetens inte alltid tas till vara på. Tidigare forskningsresultat visar att specialpedagoger har svårt att etablera sin yrkesroll. Med otydliga roller och uppdrag för förste förskollärare och specialpedagoger kan detta tolkas som att aktörer inom förskolan har olika uppfattningar kring de båda yrkesgrupperna
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Förste förskollärare
specialpedagog
systemteori
uppdragsbeskrivningar
yrkesroller
Handle http://hdl.handle.net/2043/22142 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics