Translanguaging i det flerspråkiga NO-klassrummet

DSpace Repository

Translanguaging i det flerspråkiga NO-klassrummet

Details

View linked OA full text: Icon Overview of item record
Publication Conference other
Title Translanguaging i det flerspråkiga NO-klassrummet
Author Karlsson, Annika
Date 2016
Swedish abstract
Studien som presenteras är etnografisk och beskriver hur nyanlända elever använder olika språkliga resurser för att tillsammans med sina klasskamrater skapa djupare förståelse för det naturvetenskapliga ämnesinnehållet, vilket kan beskrivas som en form av translanguaging (García & Wei, 2014). I denna praktik utvecklas en språklig rörelse mellan elevers vardagliga praktiska erfarenheter av världen, och den ämnesspecifika diskurs som eleverna möter i skolans NO-undervisningssammanhang. Nyanlända elever växlar mellan sitt första och andra språk då de rör sig i språkliga loopar (Karlsson, Nygård Larsson & Jakobs-son, in press 2016) mellan en vardaglig diskurs och en mer ämnesspecifik diskurs. Detta är en viktig förutsättning för att beskriva och utveckla ny kunskap inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Då nyanlända elever kontextualiserar ämnesinnehåll till vardagliga erfarenheter används ofta första-språket, medan mer ämnesspecifika ord, såsom koldioxid och syre, ofta yttrycks på andraspråket (Karlsson, Nygård Larsson & Jakobsson, in press 2016). På så sätt ökar nyanlända elevers diskursiva rörlighet (Nygård Larsson, 2011), dvs. elevens förmåga att språkligt röra sin mellan och inom olika diskurser. Detta visar på betydelsen av nyanlända elevers användning av hela sin språkliga repertoar från olika diskurser, för utvecklingen av kritiskt tänkande och djupare förståelse inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Viktiga implikationer för naturvetenskaplig undervisning är en explicit och medveten användning av translanguaging som en språklig resurs i undervisningen, dvs. skapa undervisningssituationer som uppmuntrar och tar till vara på elevers olika utbildning, språkliga och sociala bakgrund. Annika Karlsson, Malmö högskola
Conference
Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD) : Ämnesdidaktiska broar (19-21 april 2016 : Malmö, Sverige)
Link http://www.mah.se/PageFiles/770537864/Programh%C3%... (external link to publication)
Link http://www.mah.se/PageFiles/770537864/Programh%C3%A4ftet%20inkl%20omslag%20till%20hemsidan.pdf .Icon
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Program Nationell ämnesdidaktisk konferens NÄD 2016 : Ämnesdidaktiska broar;
Pages 5-6
Language swe (iso)
Subject Translanguaging
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22148 Permalink to this page
Link http://www.mah.se/medarbetare/Medarbetarnyheter/Me... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics