Vägen från policy till praktik : ett studiebesök i Edinburgh Universitetsbiblioteks forskningsdatauniversum

DSpace Repository

Vägen från policy till praktik : ett studiebesök i Edinburgh Universitetsbiblioteks forskningsdatauniversum

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, Magazine
Title Vägen från policy till praktik : ett studiebesök i Edinburgh Universitetsbiblioteks forskningsdatauniversum
Author Kjellberg, Sara ; Sedvall, Karin ; Tapia Lagunas, Pablo
Date 2017
Swedish abstract
Det har skrivits mycket litteratur de senaste åren, dels om forskningsdata generellt och dels om hur stödet kring forskningsdatahanteringen byggs upp, inte minst på universitetsbiblioteken. Utmaningarna är många, från de juridiska frågeställningarna till den faktiska hanteringen av olika typer av data. Vilka specialistkompetenser som är centrala för en framgångsrik verksamhet och hur dessa roller samordnas inom universitet är något som Edinburghs universitetsbibliotek arbetar med. Bland annat har universitetet en policy för forskningsdata sedan 2011 och vi var nyfikna på hur de arbetar med att stödja sina forskare med forskningsdatahantering. På Malmö högskolas bibliotek pågår under 2016 ett projekt för tillgängliggörande av forskningsdata. En studieresa till Edinburgh hösten 2016 kunde genomföras med ett resestipendium från Svensk biblioteksförening.
Link http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/52... (external link to publication)
Publisher Danmarks forskningsbiblioteksforening
Host/Issue Revy : tidsskrift for Danmarks forskningsbiblioteksforening;1
Volume 40
ISSN 1904-1969
Pages 6-8
Language swe (iso)
Subject Biblioteksservice
Forskningsdata
Forskarstöd
Öppet tillgänglig forskningsdata
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22157 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics