Internet of Things på Teknikprogrammet

DSpace Repository

Internet of Things på Teknikprogrammet

Details

Files for download
Icon
Internet of Things ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Internet of Things på Teknikprogrammet
Author Hrnjez, Tatjana
Date 2017
Swedish abstract
Internet of Things (IoT) är det senaste högaktuella som händer inom den digitala teknik-utvecklingen. Det är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att allt från in-frastruktur, fordon och hushållsmaskiner till bohag samt levande varelser (inklusive män-niskor), utrustas med små inbyggda sensorer och datorer och på så sätt kopplas upp i ett virtuellt kommunicerande nätverk. Det talas mycket om smarta hem och smarta städer i sammanhanget. 61 procent av de svenska företagen säger sig arbeta med IoT, 50 miljarder enheter beräknas med hjälp av IoT vara uppkopplade i världen år 2020. Den omfattande digitaliseringen innebär ett paradigmskifte som kommer att påverka hela industrin och samhället, inte minst skolan. Frågan är förberedd skolan är för den senaste stora digitala utmaningen och mer specifikt hur det ser ut på teknikprogrammet. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där eleven efter erhållen examen skall ha tillräckliga kunskaper för att bli behörig till högskolestudier.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject gymnasieskolan, teknik, teknikämne, Lgr11, Internet of Things, Teknikpro-gram
Handle http://hdl.handle.net/2043/22171 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics