Extra anpassningar i teori och praktik - En studie i hur begreppet extra anpassningar tolkas och tillämpas.

DSpace Repository

Extra anpassningar i teori och praktik - En studie i hur begreppet extra anpassningar tolkas och tillämpas.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Extra anpassningar i teori och praktik - En studie i hur begreppet extra anpassningar tolkas och tillämpas.
Author Johnsen, Charlotta ; Lindvall Sundin, Kristina
Date 2017
Swedish abstract
Det framkommer i resultatet att extra anpassningar är ett implementerat begrepp i verksamheten. Informanterna i studien är av uppfattningen att det utförs inom ramen för den ordinarie undervisningen och i huvudsak av läraren själv. Sedan Skolverket 2014 utkom med sina allmänna råd om extra anpassningar har det blivit tydligare vad det är och vad som förväntas av läraren. På skolan finns numera en arbetsgång samt en gemensam checklista över extra anpassningar. Det framkommer att specialpedagogen har en viktig roll i arbetet genom att vägleda och stötta lärarna samt att följa upp arbetet så att det blir systematiskt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject anpassningar
inkludering
kompetens
skolsystem
specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/22179 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics