Nyttjande av skönlitteraturens värld i NO-undervisningen. -Use of the fiction world in science lessons

DSpace Repository

Nyttjande av skönlitteraturens värld i NO-undervisningen. -Use of the fiction world in science lessons

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyttjande av skönlitteraturens värld i NO-undervisningen. -Use of the fiction world in science lessons
Author Wredmark, Johanna
Date 2016
Swedish abstract
Då det idag finns forskning som menar att nyttjandet av skönlitteratur i NO-undervisningen är fördelaktigt för eleverna när det kommer till deras kunskapsutveckling, intresse och nyfikenhet har jag för avsikt att ta reda på mer om detta. Jag har genom detta arbete fått möjlighet att intervjua fem grundskolelärare som alla arbetar i olika kommuner i Sverige. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur grundskolepedagoger använder sig av skönlitteratur i sin NO-undervisning. Jag har utgått ifrån frågeställningarna: På vilka sätt använder verksamma pedagoger skönlitteratur i den naturvetenskapliga undervisningen i åk 1-3? På vilka sätt kan man som pedagog utgå ifrån skönlitteratur för att öka elevers nyfikenhet för ämnet? Alla pedagoger undervisar i NO-ämnena och försöker att göra sin undervisning så varierad som möjlig där de även använder skönlitteratur som kunskapskälla.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject naturorienterande ämnen
skönlitteratur i NO-undervisning
främja nyfikenhet
årskurs f-3
Handle http://hdl.handle.net/2043/22190 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics