Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av SO-texter

DSpace Repository

Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av SO-texter

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av SO-texter
Author Karlsson, Annika
Date 2015
Swedish abstract
Elevers förståelse av ämnesinnehållet i SO-texter gynnas av att lärare arbetar systematiskt och strukturerat med läsning. För att göra innehållet i de texter som används i SO-undervisningen mer tillgängligt för elever kan lärare använda sig av olika tillvägagångssätt. Syftet med denna del är att ni ska ta del av och prova några didaktiska redskap för att främja läsningen av SO-texter. Ni ska också tillsammans med kollegor reflektera över och diskutera på vilka sätt dessa redskap kan stötta elever i läsningen av SO-texter.
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcente... (external link to publication)
Publisher Skolverket
Host/Issue Läsyftet : Främja elevers lärande i SO;
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22196 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics