Alla ska vara med - en kvalitativ studie om inkludering i förskolan

DSpace Repository

Alla ska vara med - en kvalitativ studie om inkludering i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Alla ska vara med - en kvalitativ studie om inkludering i förskolan
Author Gidaszewska, Anna
Date 2017
Swedish abstract
Resultatet från studien visar att det förekommer skillnader i förståelse av begreppet inkludering. Inkludering förknippas ofta med barns delaktighet, påverkan samt ömsesidigt samspel med omgivningen. Synsättet är förankrat i det relationella perspektivet men också i det kompensatoriska perspektivet av verksamheten, där fokus ligger på barnets brister. Då barn uppfattas som bärare av sina egna problem, samt underordnas i olika kategorier. Detta resulterar i olika uppfattningar hos respondenterna om barn i behov av särskilt stöd och dess betydelse. Studien visar också att förekomsten av olika uppfattningar hos pedagogerna skulle kunna tolkas som brister på kompetensutveckling och otillräcklig tid för gemensamma reflektioner. Stor personalomsättning på förskolorna och många vikarier bidrar också till att reflektioner och diskussioner kring verksamheten inte förblir levande. Pedagogerna påpekade att allt för stora barngrupper och begränsade ekonomiska resurser är ett resultat av politiska beslut, som också har stor betydelse för förskolans kvalité.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject barn i behov av särskilt stöd, förskola, inkludering, integrering, lärmiljöer, systemteori, utvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/22212 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics