Are you talking to me? - En studie om hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation.

DSpace Repository

Are you talking to me? - En studie om hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Are you talking to me? - En studie om hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation.
Author Johansson, Louise
Date 2017
English abstract
This is an essay written at the Faculty of Technology and Society at Malmö University. The purpose of this paper is to provide knowledge regarding how the consumer react on a companies non-integrated brand communication in various media channels. The results of this study were collected through a web survey and a focus group of six respondents. Relevant theory has been collected from literary sources and scientific articles. The theory has been applied to the result through a discussion. The paper’s conclusion shows that integrated brand communication of a brand is important for consumers to get a clear picture of which company is behind the communication regardless of the channel. It also shows that by adapting the communication by a channel and its audience the company gets the opportunity to capture more potential consumers. It was also considered important that the goal with the communication, in this case that consumers visit the store, do not result in disappointment for the consumers.
Swedish abstract
Detta är ett examensarbete vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö Högskola. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap gällande hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation i olika mediekanaler. Resultatet i denna uppsats samlades in genom en webbenkät och en fokusgrupp bestående av sex respondenter. Relevant teori har sedan samlats in från litterära källor och vetenskapliga artiklar. I en diskussion har sedan teorin applicerats på resultatet. Uppsatsens slutsats visar på att integrerad varumärkeskommunikation hos ett varumärke är av vikt för att konsumenterna ska få en tydlig bild av vilket företag som ligger bakom kommunikationen oavsett kanal. Även att genom att anpassa kommunikationen efter kanal och dess målgrupp ges det möjlighet till att fånga fler potentiella konsumenter. Det ansågs också vara av vikt att målet med kommunikationen, i detta fall att konsumenterna besöker butiken, inte resulterar i besvikelse för konsumenterna.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject Integrerad marknadskommunikation (IMC)
Instagram
Kanalanpassad kommunikation
Sociala medier
Kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/22259 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics