En utvärdering av processmodellen genom två webbyråer

DSpace Repository

En utvärdering av processmodellen genom två webbyråer

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Andreas ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En utvärdering av processmodellen genom två webbyråer
Author Eklundh, Andreas
Date 2017
English abstract
Today's web agencies are in a constant battle to stay in the forefront. The digital society is changing and private persons can easily create their own websites. Web developers are expected to deliver services of high quality that requires great experience and knowledge. So how do the web agencies stay at the cutting edge of technologies? Larger companies choose to work along process management using models to enhance the quality of their production. For a web agency it can be seen as difficult as no projects usually are the same. The study aims to contribute to increased knowledge of how a process model functions at a web agencie’s internal production and how it can contribute to improvements to keep up with the media forefront of technological development. The study uses qualitative interviews with employees as well as Dicander Alexandersson’s process model with process mapping for analysis and discussion. The results show a correlation between working with process models in web agencies. Areas for improvements were identified and some of the employees were already working with private models. The discussion showed unexpected problems that would be hard to localize without using analysis with Dicander Alexandersson’s process model. The results showed that due to time gaps and short follow-up meetings, it was difficult to stay at the cutting edge of technology through a simple model. But to analyze the production of services once a month with a model to see if the problems are located throughout the various projects that appear would work as beneficial. The difficulty with relying on a model for the web agencies is because of the wide variety of projects that took place within the companies. A process model, however, took up the problems that employees perceived as most important.
Swedish abstract
Dagens webbyråer ligger i en ständig kamp för att hålla sig i utvecklingens framkant. Det digitala samhället förändras och privatpersoner som egenföretagare kan på ett enkelt sätt skapa sin egen hemsida. Därmed förväntas webbutvecklarna kunna leverera tjänster av hög kvalité som kräver stor erfarenhet och kunskap. Hur påverkas då de webbyråer som är ute efter att hålla sig i utvecklingens framkant? Många större företag väljer att arbeta utefter processledning med hjälp av modeller för att höja kvalitén i deras produktion. För en webbyrå kan det ses som svårt då inget projekt brukar vara sig likt. Studien syftar till att bidra med ökad kunskap i hur en processmodells tillämpning vid en webbyrås interna tjänsteproduktion inom ett större projekt kan bidra till förbättringar för att hinna med i den medietekniska utvecklingens framkant. Studien använder sig av kvalitativa intervjuer med medarbetare samt Dicander Alexanderssons processmodell med processkartläggning för analys och en diskussion. Resultatet visar ett samband mellan att arbeta med processmodeller inom webbyråer kan bidra med förbättringar då problem lyckades identifieras samt att en del av medarbetare redan arbetade med privata modeller. I diskussionen framgick oväntade aktiviteter som annars inte identifierats med vare sig analys eller Dicander Alexanderssons processmodell. På grund av tidsbrister, stress och korta uppföljningsmöten visar det sig vara svårt att hålla sig i utvecklingens framkant. Men genom att analysera tjänsteproduktionen en gång i månaden med en modell för att se om problem lokaliseras i de varierande projekten kan bidra till förbättringar. Det svåra med att förlita sig på en modell är på grund av den stora variationen i projekt som skedde inom företagen. En processmodell tar däremot upp de problem som medarbetarna uppfattade som viktigast på byråarna.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 84
Language swe (iso)
Subject processmodell
processkarta
webbyrå
webbutveckling
kvalitet
åtgärder
media
förbättringsförslag
Process model
process mapping
web agency
web development
quality
measures
media
improvement suggestions
Handle http://hdl.handle.net/2043/22261 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics