"Ser vad du skriver men jag har glömt vad det var"

DSpace Repository

"Ser vad du skriver men jag har glömt vad det var"

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Ser vad du skriver men jag har glömt vad det var"
Author Franzén, Julia
Date 2017
English abstract
Marketing on social media is an area that has been researched a lot. The media intense society that characterizes the world today makes this subject relevant to research, and there are several interesting perspectives to investigate. For this paper, the operational work of marketing on social media is investigated. The purpose of this paper is to provide a deeper understanding of the communication theory IIMC (Interactive Integrated Marketing Communications) and identify the connection between IIMC and the work process for media agencies that offer social media as a marketing service. To achieve the purpose, the paper aims to formulate a model for marketing on social media. The empirical material was gathered through five qualitative semistructured interviews and were complemented with content analyzes conducted on Facebook Pages and Instagram accounts belonging to customers to three of the media agencies that were interviewed. As a support to the empirical material collected, communication theories were collected and are shown as a theoretical framework for the thesis. Through analysis and discussion it was revealed that marketing on social channels have undergone major changes in recent years and have developed rapidly. With this come great opportunities but also difficulties for marketers who are struggling to keep up with the developments. Finally a model is formed that shows a potential process to follow in order to communicate successfully in the social channels. Keywords Social
Swedish abstract
Marknadsföring på sociala medier är ett område det forskas mycket om. Den medieintensivitet som präglar samhället idag gör ämnet högst aktuellt att undersöka och det finns flertalet intressanta perspektiv att utgå ifrån. För denna uppsats har det operativa arbetet för marknadskommunikation på sociala medier undersökts. Uppsatsen syftar till att ge en djupare förståelse för kommunikationsteorin IIMC (interaktiv integrerad marknadskommunikation) och identifiera samband mellan IIMC och arbetsprocessen för mediebyråer som erbjuder sociala medier som marknadsföringstjänst. För att nå detta syftar uppsatsen vidare till att formulera en modell för marknadskommunikation på sociala medier. Empiriskt material har samlats in genom fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer och kompletterats med innehållsanalyser genomförda på Facebooksidor och Instagramkonton tillhörande kundföretag till tre av de mediebyråer som deltagit i undersökningen. Som stöd till det empiriska materialet inhämtades kommunikationsteorier vilka verkade som teoretiskt ramverk för uppsatsen. Genom analys och diskussion uppenbarades att marknadsföring på sociala kanaler har genomgått stora förändringar senaste åren och utvecklas i hög takt. Med detta medföljer stora möjligheter men även svårigheter för marknadsförare som har svårt att hinna med i utvecklingen. Avslutningsvis formuleras en modell som visar på ett potentiellt arbetssätt för att kommunicera framgångsrikt på de sociala kanalerna framtagen på grunder från insamlad teori och empiri.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
IMC
IIMC
Marknadskommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/22301 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics