Teaterföreställning i förskolan – en studie om lärande, relationsbygge och dialoger Theater in Preschool – A Study about Learning, Relationship Building and Dialogues

DSpace Repository

Teaterföreställning i förskolan – en studie om lärande, relationsbygge och dialoger Theater in Preschool – A Study about Learning, Relationship Building and Dialogues

Details

Files for download
Icon
Teaterföreställning ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teaterföreställning i förskolan – en studie om lärande, relationsbygge och dialoger Theater in Preschool – A Study about Learning, Relationship Building and Dialogues
Author Ahlström Reinertz, Ylva ; Ekiz, Paulina
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur en teaterföreställning kan skapa möjligheter för lärande och relationsbyggande i förskolans verksamhet. För att undersöka detta har vi formulerat tre forskningsfrågor: 1. Hur kan en teaterföreställning möjliggöra för lärande? 2. Hur kan en teaterföreställning verka relationsbyggande och meningsskapande? 3. Hur kan en teaterföreställning skapa förutsättningar för samtal och dialoger? Vi har utfört studien på två förskolor och gjort en kvalitativ analys. Med hjälp av intervjuer och deltagande observationer har vi samlat in vårt material. Fokus i studien har legat på barnen. Deras omedelbara uttryck och samtal med oss och med varandra har beskrivits och analyserats med hjälp av de teorier vi presenterar i studien. Som analysverktyg har vi använt oss av ett relationellt perspektiv och använder oss bland annat av Gert Biestas (2004) teori om att lärande sker i mellanrummet mellan människor och Barbara J. Thayer-Bacons teori om att utvidgat lärande sker i goda relationer (2004). Resultatet visar att en teaterföreställning kan bidra till- och utgöra grunden för samtal och dialoger. Det är i interaktioner samtal och dialoger förs och dessa interaktioner kan ses som den plats där lärande möjliggörs. Dessa dialoger kan även ses som relationsbyggande och meningsskapande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Förskola, teaterföreställning, relationer, lärande, samtal, dialoger, interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/22304 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics