Likheter och skillnader i integrering och utbildning av nyanlända elever

DSpace Repository

Likheter och skillnader i integrering och utbildning av nyanlända elever

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title Likheter och skillnader i integrering och utbildning av nyanlända elever
Author Svensson, Sanne
Date 2017
Swedish abstract
Idag har var femte elev i Sverige utländsk bakgrund och det är en siffra som förväntas stiga ytterligare. Elevernas många gånger bristande kunskap i svenska språket är en stor utmaning för ämneslärarna som ofta saknar kunskap i andraspråksinlärning. Enligt Lgr11 ska skolan och därför också lärarna ge samtliga elever rätt förutsättningar för en lyckad skolgång och anpassa undervisningen efter varje individs behov. En empirisk undersökning har utförts i tre kommuner på tre olika skolor där jag genom intervjuer med ledning och sva-lärare har jag tagit reda på hur de arbetar med integrering och utbildning av nyanlända elever och varför de valt att arbeta som de gör. Undersökningen pekar på att stora skillnader mellan kommuner, men också inom den egna kommunen förekommer som ett resultat av bland annat organisatoriska riktlinjer, tvetydlig forskning samt olika erfarenheter och åsikter från ledning och lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject nyanlända elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/22358 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics