Det sätt eleverna föredrar att få formativ återkoppling i matematik

DSpace Repository

Det sätt eleverna föredrar att få formativ återkoppling i matematik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det sätt eleverna föredrar att få formativ återkoppling i matematik
Author Carlsson, Mats
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur formativ återkoppling i matematik helst tas emot av elever. Undersökningen är baserad på en fokusgruppintervju med elever på en gymnasieskola. Vissa grundläggande delar av den formativa bedömningen behandlas. Resultatet visade att eleverna gärna fick återkoppling under lektionstid, antingen direkt av läraren eller som en genomgång på tavlan. En av slutsaterna är att elever vill ha mer självskattning i matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject återkoppling
självskattning
bedömning
formativ
elever
matematiska förmågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/22386 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics