Hur arbetar pedagoger med barns språkutveckling för att stärka deras språk?

DSpace Repository

Hur arbetar pedagoger med barns språkutveckling för att stärka deras språk?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur arbetar pedagoger med barns språkutveckling för att stärka deras språk?
Author Ahlman, Jeanette ; Bengtsson, Pernilla
Date 2017
Swedish abstract
Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på hur pedagoger arbetar med barns språkutveckling, för att få en djupare inblick i vilka metoder som pedagogerna använder. Vi har använt oss av observationer och intervjuer som metod när vi har samlat in materialet till vår forskning. Vi har valt att titta på det sociokulturella perspektivet som Lev Vygotskij har forskat i och utvecklat under många år. Vi har under arbetets gång fått se olika metoder för att stärka barns språkutveckling och även hur viktig miljön är. Medan vi har observerat på förskolorna har vi sett att pedagogerna använder sig av olika verktyg för att stärka barnens språkutveckling. Några verktyg som pedagogerna har använt sig av är böcker, bilder, sagoskåp, musik och Ipad. För att fånga barnens intresse för böcker gäller det att ha dem synligt så de fångar deras öga och intresse. Det vi har sett är att miljön har en stor betydelse när det handlar om språkutveckling på förskolan. Miljön ska vara öppen, med rum i rummet och möjlighet att dela barnen i mindre grupper för att få ner ljudnivån. Detta är några sätt att göra miljön mer gynnsam för språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Metod, Miljö, Pedagoger, Språkutveckling, Verktyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/22393 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics