"En bok för alla?"- en diskursanalytisk studie om hur barn med ADHD framställs i bilderböcker

DSpace Repository

"En bok för alla?"- en diskursanalytisk studie om hur barn med ADHD framställs i bilderböcker

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "En bok för alla?"- en diskursanalytisk studie om hur barn med ADHD framställs i bilderböcker
Author Nyman, Ida ; Larsson, Angelica
Date 2017
Swedish abstract
Idag finns det många barn med ADHD som med sina särskilda egenskaper har svårt att identifiera sig med den vanligt förekommande litteraturen eftersom den sällan innefattar karaktärer med diagnoser. Bokläsningen är en central del i förskolans verksamhet och ska kunna ge barnen förutsättningar till att identifiera sig och känna samhörighet med böckernas olika karaktärer. Vad händer då när det inte finns en bok för alla? Studiens syfte är att undersöka hur barn med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD framträder i förskolans bilderböcker samt att undersöka vilka identifikationsprocesser som görs möjliga genom de här böckerna. Vi har tittat närmre på tre bilderböcker innehållande karaktärer med ADHD. För att nå vårt resultat har en diskursanalys legat som grund där de analytiska begreppen från visuell textanalys använts. Resultatet visar att barnen framträder olika- och att de är helt eller delvis exkluderade beroende på om de vistas i förskola eller skola samt hur viktigt det är med rätt sorts litteratur för att skapa positiva identifikationsprocesser. Nyckelord: barn med ADHD, bilderbok, diskursanalys, förskola, förskollärare, identifikationsprocess, poststrukturalism, skola, visuell textanalys
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject förskola
barn med ADHD
bilderbok
diskursanalys
förskollärare
identifikationsprocess
poststrukturalism
skola
visuell textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/22407 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics